TIN TỨC

RSS Feed       Atom 1.0 Feed

Vai trò của dây cuốn rôm trong nông nghiệp

Dây cuốn rơm được xem là một vật liệu trong nông nghiệp, tuy mới mà không mới tại nước ta. Sở dĩ mới vì nó hoàn toàn chưa được sử dụng phổ biến rộng rãi khắp cả nước. Không mới vì một số vùng

Lý do bạn chọn dây nylon tại Phát Á

Lý do bạn chọn sợi se nông nghiệp tại Phát Á

Công ty Phát Á là công ty đầu tiên tại Việt Nam sản xuất phát triển các loại sợi se nông nghiệp dành riêng cho ngành bao bì đóng gói và phục vụ hỗ trợ trong nông nghiệp, chúng tôi gọi là BALER TWINE, WRAPPING TWINE …… 

Lưới đánh cá sản xuất như thế nào.

Time, each year of the last water is being currently being currently, should not be extremely in the following maker, to take sale the users are all users in the Delta Song Song Long

Lý do bạn chọn dây nylon tại Phát Á

Sự phát triển của ngành công nghệ sản xuất, thì cùng với đó là phát triển của dây nylon với nhiều mục đích khác nhau của nhu cầu đời sống hiện nay.

Fanpage

Contact us

  +84 (0)908-348-370

  nhan@phatavn.com

   Hồ Chí Minh

Find us on:

       

Miền Nam và Miền Tây

Mr. Lương Nguyễn Lương Bảo
Tel: +84 903 757 660
Email: leo@phatavn.com

Miền Trung và Miền Bắc

Ms. Nguyễn Thị Thu Nhàn
Tel: +84 906 908 977
Email: nhan@phatavn.com
Website: www.muabaninox304.vn

Chat
1
x

Begin chat


Noite: You must logged FacebookTo start conversation.